Protocollen

We hebben een open beleid en willen u de kans geven om een goed inzicht te hebben hoe we met specifieke situaties omgaan. Vandaar dat ook onze protocollen op onze site inzichtelijk zijn.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Pestprotocol

Aanstellingsbeleid

Verklaring omtrent gedrag